ZŠ Prosiměřice
Základní školaProsiměřice

Třicáté výročí školy a dvacáté výročí nové školní budovy

Mimořádná školní akce, kterou organizovalo SRPŠ vedená J. Bíbrem, se uskutečnila 23. června 1979 při příležitosti 30 let střední měšťanské školy  v Prosiměřicích a 20 let nové školní budovy. Do Prosiměřic se tehdy sjelo velké množství žáků, absolventů školy a učitelů. V budově školy byla připravena výstavka žákovských prací a učitelé se svými žáky předvedli úspěšný kulturní program v Kulturním domě v Práčích.

 

20. výročí otevření nové mateřská školy

V roce 1999 vzpomínáme i dvacáté výročí nové budovy mateřské školy. Podívejme se  a zavzpomínejme na  počátky vzniku mateřské školy v Prosiměřicích.

1. prosince 1945 byla otevřena mateřská škola. První učitelkou byla Jaroslava Poláchová a měla na starosti  18 dětí. Mateřská škola byla pod správou národní školy. V roce 1948 byl při školce zřízen zemědělský útulek.

Po odstěhování strážmistra Peňáze do Znojma byla do uvolněné budovy č. 88  1. září 1950 přestěhováno zařízení mateřské školy a adaptací vznikly dvě učebny. Byly zřízeny dvě odděleních z nichž jedno s celodenní péčí o děti zaměstnaných matek. Dosavadní budova mateřské školy byla upravena koncem roku 1950 na poradnu pro matky a kojence.

Protože prostory stávající mateřské školy byly nevyhovující a nedostačující, bylo rozhodnuto postavit mateřskou školu novu.  Mateřská škola byla vybudovaná  v areálu  základní školy včetně dětského hřiště a zahrady. Stavba byla postavena v akci „ Z“ nákladem 1, 34 mil. Kč. Na vybudování mateřské školy se podílely tehdejší JZD Mír, Semenářský st. statek Oseva a celá řada organizací a občanů. Ti zde odpracovali zdarma více jak 8 000 brigádnických hodin. Stálou stavební skupinu tvořili převážně důchodci J. Chaloupka, B. Svoboda, J. Kuřitka, V. Suchý, J. Tvarůžek st., C. Hrušovský  pod vedením Pavla Buchty.

Nová  budova mateřské školy byla slavnostně předána a otevřena 12. září 1979 . Ředitelkou byla Hedvika Březinová. V den otevření bylo do školky zapsáno 68 dětí. Krátce po zahájení provozu byly do nové školy převedeny děti ze zemědělského útulku v Kyjovicích. Dopravu dětí zajišťoval autobus MNV Práče. Stravování dětí je zajišťováno ve školní jídelně základní školy.

Funkci ředitelek zastávaly: Milada Outratová (1950 - 1969),  Marie Hrůzová (1969 - 1973),  Hedvika Březinová (1979),  Božena Svobodová (1980 - 93),  Dagmar Masarovičová (1993 - 97),  Helena Machačná   (1997 - doposud).                                             

Ve funkci učitelek působily:  Hedvika Březinová ( 1969 - 78 ), Helena Bláhová – Machačná (1979 - 84, 1989 - 97), Dagmar Masarovičová (1981 - 1993), Růžena Stará (1983 - 90), R. Nesnídalová, J. Pelechová. Z déle působících správních zaměstnanců to jsou například Marie Pezová a Marie Jelenová (1979 - 1994), Priska Bořecká (1994   -).

 

Přístavba školy

Protože školní jídelna zřízená v suterénu školy nevyhovovala svým umístěním , hygienickými podmínkami ani kapacitou, rozhodli představitelé obce a školy postavit novou jídelnu. V říjnu 1982 začaly přípravné práce na přístavbě stravovacího zařízení pro základní školu.

Projekt zpracovala architektka Ing. Drašarová. Stavba byla zařazena do tzv. „akce Z“ , kterou zajišťovala skupina důchodců s jediným zedníkem Pavlem Buchtou.  Opět se brigádnicky podíleli  žáci a učitelé základní školy. Vedením stavby byl pověřený Bohumil Holčapek, který se projevil jako velmi dobrý organizátor. V září 1986 bylo nové stravovací zařízení včetně školní družiny a nových tříd uvedeno do provozu. Zařízení slouží dodnes nejenom žákům základní školy a dětem z okolních mateřských škol, ale možnost stravování využívají i obyvatelé nového penzionu DOMOV a další zájemci z obce.

Údržbou školy a jejího zařízení byli pověřeni správní zaměstnanci . Zaměstnanců se tu za desetiletí vystřídalo hodně. Připomeňme jen namátkou některé. Funkci školníka zastával dlouhá léta František Šalamoun, Přemek Balík, Marie Bíbrová a nyní Radek Bíbr. Ze správních zaměstnanců paní Kraválová, Buchtová, Tretterová, Pézová, Burešová, Ilková.