ZŠ Prosiměřice
Základní školaProsiměřice

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště tvoří výchovný poradce, školní metodik prevence, speciální pedagožka a školní logopedka.